Konfederacja Lewiatan o Polityce Przemysłowej Polski: cyfryzacja została doceniona

Konfederacja Lewiatan wyraziła pozytywną opinię na temat propozycji dotyczących cyfryzacji zawartych w Polityce Przemysłowej Polski. Wynika to z faktu, że obszar cyfrowy został w dokumencie potraktowany jako jedno z priorytetowych zadań kluczowych dla rozwoju przemysłu.