Cyberbezpieczeństwo sieci 5G. Porozumienie IS-Wireless, Instytutu Łączności i Politechniki Warszawskiej

Politechnika Warszawska, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy oraz polska firma IS-Wireless podpisały porozumienie w sprawie współpracy na rzecz cyberbezpieczeństwa sieci 5G. Wspólnie opracują model, który ma zwiększyć bezpieczeństwo sieci telekomunikacyjnych opartych o ekosystem dostawców.