BlackBerry Messenger Enterprise – bezpieczne narzędzie komunikacji

Bezpieczeństwo danych to dziś temat, który odmieniany jest przez wszystkie przypadki. Na ten aspekt szczególną uwagę zwracają specjaliści, którzy często wymieniają między sobą wrażliwe wadomości. Narzędzie BlackBerry Messenger Enterprise zapewnia możliwość wymiany informacji stanowiących tajemnicę słyżbową, a przy tym szybkość, prostotę i zapewnia gwarancję prywatności.