Straż Graniczna potrzebuje pieniędzy na paliwo. Posłowie są za

Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała propozycję zmiany planu finansowego Funduszu Wsparcia Straży Granicznej na 2021 rok. Chodzi o kwotę ponad 3 mln złotych, która – jak tłumaczyła obecna wczoraj na posiedzeniu zastępca komendanta głównego Straży Granicznej, gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska – przeznaczona zostanie na 'zakup paliwa do służbowych środków transportu'.