Decyzja podjęta. Służba Więzienna wprowadza zmiany w dodatkach służbowych i czasowych

’Dyrektor Generalny Służby Więziennej, w uzgodnieniu z Panem Michałem Wosiem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości podjął decyzję o regulacji stałych dodatków służbowych od 1 lipca br., przeznaczając kwotę 25 zł na każdy etat ustanowiony oraz od 1 sierpnia br. dodatków czasowych' – informuje Centralny Zarząd Służy Więziennej. Tym samym, kierownictwo formacji rozpoczyna wdrażanie zmian do systemu ich przyznawania.