Sztuczna inteligencja i nowoczesne technologie w łączności. MON ogłasza konkurs

Minister Obrony Narodowej ogłosił konkurs na najlepszą pracę inżynierską, magisterską i rozprawę doktorską z zakresu sztucznej inteligencji lub nowoczesnych technologii w łączności, posiadającą potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa.