Giełdy energii i gazu z Polski, Rumunii i Grecji snują wspólne plany

W środę, 23 czerwca 2021 r., podpisano w Atenach memorandum of understanding pomiędzy trzema organizacjami: Towarową Giełdą Energii, Hellenic Energy Exchange Group oraz Romanian Commodities Exchange (Bursa Romana de Marfuri).