W SW rekompensaty za niższe stanowiska?

’W ostatnich latach status niektórych aresztów śledczych zrównano ze statusem oddziałów zewnętrznych', a powodem takich zmian, jak mówił jeszcze w styczniu 2020 roku, w rozmowie z InfoSecurity24.pl, szef więziennej 'Solidarności' Andrzej Kołodziejski, była 'm.in. racjonalizacja środków przeznaczanych na kadrę zarządzającą'. Efektem reorganizacji było – jak podkreślał – zlikwidowanie stanowisk dowódców zmian, choć zadania – jak przekonywał Kołodziejski – pozostały de facto te same. Związkowcy chcieliby szefostwo formacji przywróciło poprzedni stan rzeczy, jednak tak się nie stało. Teraz pomysł jest więc inny. W zamian za niższe stanowiska mundurowi mieliby otrzymać rekompensaty.