Wirtualne elektrownie – czy mają wpływ na rozwój sektora energetycznego? [KOMENTARZ]

Źródła rozproszone wciąż stanowią uzupełnienie dla tradycyjnych elektrowni. Warto jednak pamiętać, iż energia elektryczna wytwarzana z tych zasobów energetycznych może być inteligentnie koordynowana. Taka koncepcja znana jest pod pojęciem wirtualnej elektrowni. Stanowi ona jedno z rozwiązań stosowanych w ramach zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej. Czym zatem jest ten mechanizm oraz w jaki sposób zabezpiecza on nas przed blackoutem?