Unijny Mechanizm Ochrony Ludności po aktualizacji

Aktualizacja Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności to wynik doświadczeń z pandemią COVID-19, w tym pod kątem zwiększania zdolności UE w zakresie wsparcia państw członkowskich – informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Na realizację mechanizmu na lata 2021-2027 przewidziano 1 263 000 EUR oraz do 2 056 480 000 EUR na rzecz odbudowy po COVID-19. To ponad trzy razy więcej niż na lata 2014-2020. Ze środków tych może również korzystać Polska, dzięki temu, że w 2020 roku osiągnęła zdolność do zarządzania ryzykiem.