Jest uzasadnienie sądu do głośnej decyzji w sprawie sędziego Juszczyszyna

„Rzeczpospolita Polska nie działa w próżni traktatowej. Przyjęte w traktacie akcesyjnym zobowiązania nakładają na wszystkie organy państwa, w tym na sądy obowiązek respektowania prawa unijnego, któremu przyznano prymat nad krajowym” – czytamy w uzasadnieniu Sądu Okręgowego w Olsztynie. To decyzja wstrzymującej wykonalność uchwały Izby Dyscyplinarnej.