’Czujemy się oszukani', czyli o sytuacji operatorów numerów alarmowych

’Jako przedstawiciele związku zawodowego, ale przede wszystkim Operatorzy Numerów Alarmowych, czujemy się oszukani przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (…). Pomimo początkowych zapewnień, wprowadzone zmiany nie niwelują ogromnych problemów naszej grupy zawodowej, takich jak bardzo wysoka rotacja wśród pracowników, spowodowana niskim wynagrodzeniem, niewspółmiernym do zakresu obowiązków oraz odpowiedzialności, brakiem możliwości rozwoju i awansu zawodowego oraz fatalnymi rozwiązaniami proceduralnymi i prawnymi' – podkreślają związkowcy w liście otwartym skierowanym do szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zmiany te pogłębiać mają w ich ocenie kryzys i skutkować falą odejść doświadczonych pracowników.