Postępowanie rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych

Postępowanie rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotarski odbywa się za pomocą strony internetowej: https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/ , gdzie można zapoznać się z ofertą rekrutacyjną szkół oraz zgłosić swoją kandydaturę do podjęcia nauki w wybranej szkole. Na tej stronie zebrane są również informacje i wzory dokumentów do pobrania. Pokaz systemu elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych można również obejrzeć w krótkim…