W stronę polskiej Sieci Uczelni Kosmicznych. Przedstawienie założeń

Kosmos dla Ziemi i Ludzkości – to hasło, które ma przyświecać zaproponowanej działalności Sieci Uczelni Kosmicznych, będącej przedmiotem rozważań podczas spotkania przeprowadzonego z inicjatywy Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Zamysł powołania Sieci wsparło Ministerstwo Edukacji i Nauki.