30 mln złotych na motywację dla policjantów. Ale co dalej?

Czas na urealnienie budżetu polskiej policji, które pozwoli na prowadzenie sensownej i racjonalnej do potrzeb polityki kadrowej przez kierowników jednostek formacji – oceniają związkowcy z NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego. Finansowe problemy, a przynajmniej ich część, rozwiązać miałoby wprowadzenie oczekiwanej kontynuacji programu modernizacji. Prace nad tym dokumentem nadal jednak trwają, co – jak podkreślają – budzi w środowisku frustrację i pojawianie się głosów namawiających związek do 'bardziej zdecydowanych działań'.