Przewodniczący NSZZ Policjantów: zmiany, które proponujemy w art. 15a, są jedynymi uczciwymi

Skutkiem spotkania przedstawicieli związków zawodowych służb mundurowych w MSWiA jest to, że sprawa art. 15a w końcu trafi na ścieżkę legislacji; będziemy jeszcze raz przekonywać komisje sejmowe i właściwych ministrów, że zmiany, które proponujemy, są jedynymi uczciwymi – przekazał szef NSZZ Policjantów Rafał Jankowski.