Uczniowie starszych klas wracają do nauki hybrydowej. Z końcem maja wszyscy wrócą do szkół

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych rozpoczynają naukę w systemie hybrydowym. Od 31 maja planowany jest powrót do szkół wszystkich uczniów na zasadach obowiązujących przed epidemią.