Rosyjski sąd ukarał Google’a i Facebooka

Rosyjski sąd nałożył na Google’a trzy oddzielne kary finansowe o łącznej wysokości 6 mln rubli (81 810 USD). Facebook z kolei został ukarany grzywną 26 mln rubli (353 902 USD). W obu przypadkach tłumaczono, że giganci nie usunęli treści, które Kreml uznał za nielegalne.