Nowy podział terenowy przy realizacji nadzoru nad gospodarką leśną

W związku ze zmianami organizacyjnymi od 01.06.2021 r. zaczyna obowiązywać nowy podział terenowy przy realizacji nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa Informacja o zasadach gospodarki leśnej w lasach prywatnych: Trwale zrównoważoną gospodarkę leśną w lasach prywatnych, realizują właściciele lasów według ustaleń uproszczonego planu urządzenia lasu. Poprzez działania oraz zabiegi sanitarne czy hodowlane, należy dążyć do osiągnięcia następujących celów:…