Sejm przyjął część poprawek Senatu do ustawy o Funduszu Deweloperskim

Sejm opowiedział się w czwartkowym głosowaniu za przyjęciem części poprawek Senatu do ustawy o Funduszu Deweloperskim. Zgodził się m.in. na obniżenie maksymalnych wysokości stawek procentowych, według których wyliczana ma być składka na Fundusz.