Tauron: Najsurowsza zima od 10 lat, duży wzrost produkcji ciepła

W kończącym się sezonie grzewczym w elektrociepłowniach Grupy Tauron wyprodukowano około 12 milionów GJ (gigadżuli) ciepła. To około 20% więcej w porównaniu z produkcją w poprzednim sezonie. Z ciepła sieciowego dostarczanego przez Tauron korzysta ponad 800 tysięcy mieszkańców, przede wszystkim metropolii śląsko-dąbrowskiej, a także np. części województwa małopolskiego oraz Stalowej Woli.