Nie tylko akwizycja nieruchomości. Tower Investments rozwija nowe spółki

Spółki z Grupy Tower Investments rozszerzają działalność w obszarze mieszkaniowo-usługowym. Grupa poza kontynuacją podstawowej działalności związanej z szeroko rozumianymi projektami deweloperskimi, rozszerzyła swoje usługi o produkcję spożywczą i delikatesy internetowe.