Studium kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dziwnów

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie Burmistrza Dziwnowa, informujące o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dziwnów.