Białoruska milicja nie poniesie odpowiedzialności za 'szkody spowodowane użyciem broni'

Funkcjonariusze milicji nie będą ponosić odpowiedzialności za szkody spowodowane przez użycie siły fizycznej, środków specjalnych, broni i sprzętu, jeśli użyją ich 'zgodnie z prawem' – głoszą poprawki do ustaw o 'zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego'.