Nieudany lot Electrona. Drugi utracony ładunek w ciągu 11 miesięcy

Niedzielny start lekkiej rakiety nośnej Electron firmy Rocket Lab zakończył się niepowodzeniem. Pomimo poprawnie przeprowadzonej pierwszej fazy lotu i skutecznego oddzielenia się stopni, w krótkim czasie po separacji doszło do awaryjnego wyłączenia napędu górnego stopnia i utraty ładunku złożonego z dwóch mikrosatelitów. W tym roku był to trzeci start Electrona – w tym pierwszy nieudany.